Innovativ, effektiv och skalbar teknik för vattenproduktion

Diarienummer
Koordinator Picoterm AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är skapa förutsättningar för Picoterm att exploatera sin innovativa patenterade termoakustiska teknik inom tillämpningen vattenproduktion tillsammans med ett multinationellt industriföretag. Syfte och mål får anses vara uppfyllt. Picoterm har demonstrerat anläggningen för ett internationellt företag och diskussioner om samarbete förs.

Resultat och förväntade effekter

Projektet gick/går enligt planen, Picoterm har nått önskat intresse på den internationella marknaden för termoakustik och ett flertal stora aktörer har sett fördelarna med den termoakustiska tekniken. Alla resultat visar att en effektiv väg till vatten genom kondensering av luft är fullt möjligt

Upplägg och genomförande

Picoterms teknik har visat sig fungera efter projektplanen. Vad som visat sig är att projektet är i behov av ytterligare genomlysning och utveckling av en effektiv luftflödeshantering. Projektet skall föras över till SP i Borås där skall SP:s specialister skall undersöka luftflödeshanteringen och vilken lösning som passar ändamålet vattenproduktion bäst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00967

Statistik för sidan