Innovativ användning av restvärme

Diarienummer 2014-05809
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med innovationstävlingen var att utveckla innovativa idéer för användning av restvärme, huvudsakligen i urbana sammanhang och att öka intresset för att medverka till ökad restvärmeanvändning. Målet var att ge idéer som kan utvecklas vidare bland parterna inom SSEC, tillämpas i olika pilot- och utvecklingsprojekt och sedan spridas och vidareutvecklas. Syftet och målet är i princip uppfyllda så långt det går att bedöma. Intresset har ökat genom den publicitet som tävling fått. En stor del av uppfyllandet av målet ligger efter projekttiden och i kommande tävlingar.

Resultat och förväntade effekter

Förväntan var att när användningsmöjligheter har utvecklats kommer det att ge effekter på ökad trivsel och bättre miljö i städerna och minskad användning av annan energi. På kort sikt räknade vi med att få ett ökat intresse och uppmärksamhet kring möjligheterna att utnyttja restvärme för olika ändamål. Tävlingen gav ett antal intressanta idéer om restvärmeanvändning. Utveckling av idéerna ligger utanför projekttiden liksom de förväntade effekterna. Publiciteten kring tävlingen har ökat möjligheterna till att idéerna vidareutvecklas och realiseras.

Upplägg och genomförande

Tävlingen genomfördes i tät interaktion mellan parterna och det skapades en stark konstellation. Arbetsgruppen var fackkunniga inom olika aspekter och juryn sammansatt av i princip högsta ledningsnivå. Det gav stark förankring inom organisationerna. Tävlingen genomfördes med inspiration från arkitekt- och utformningstävlingar med ett program som gav alla förutsättningar och ett anonymt förfarande i ett steg fram till korande av vinnare. Konstellationen fungerade mycket bra men för kommande tävlingar ska formatet utvecklas till flera steg och interaktion med de tävlande.

Externa länkar

Tävlingens och konferensens dokumentationssida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.