Innovationstävling vs. innovationsupphandling

Diarienummer 2014-03296
Koordinator Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att undersöka vilka framgångsfaktorerna är; leverantörerna måste ha förhållningssättet att förstå behovet, utvärderingskriterierna måste kopplas till den kreativa förmågan och designkompetensen. För att stötta det krävs kompetens på beställarsidan. Att undersöka vilka motverkande krafter som finns; förändringsarbete är svårt, man vet inte vad man får. Det är en ledarskapsfråga. Det var några av synpunkterna som framkom på nätverksträffen. Att undersöka specifikt hur innovationstävlingar kan bli en del av innovationsupphandling är nu under diskussion i nätverket.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har sökt identifiera behov, konkreta problemfrågeställningar och aktörer för att finna en användbar modell. Fokus har legat på att bidra till uppbygget av ett nätverk för innovationsupphandling - arbetet med att förverkliga de vinnande förslagen kommer att ske med början i Vinnarresan i december och under jan-okt 2015. Men redan nu presenteras de 15 vinnarna för tänkbara behovsägare för att underlätta det kommande arbetet. Ett nätverk har bildats med syfte att inspirera till innovationsupphandling genom diskussion, kunskapsspridning och gemensamma förstudier etc.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bestått i kontakter inför nätverksmötet, nätverksmötet och intervjuer med behovsägare. Vid tävlingar med öppna frågeställningar som SLC framhålls vikten av behovsägares medverkan vid formulering av tävlingsutmaningar, användarperspektivet, behovet av tydligt överförande av information, behovet av nätverk och en tydlig projektledning. En annan metod än en öppen tävling som SLC är att definiera ett väl avgränsat problemområde som underlag för en innovationstävling och låta de tävlande och deras lösningar vara en del av innovationsupphandlingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.