Innovationsledarskap. Nyttiggörande i tre dimensioner: policy,processtöd och utbildning

Diarienummer 2017-04413
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 665 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska sprida kunskaper, modeller och verktyg till personer och institutioner som direkt eller indirekt kan påverka utvecklingen av innovationssystem i första hand i Sverige. Målet är att stärka förmågan inom olika sektorer av samhället att kunna bygga upp och medverka i innovationssystem som baseras på gränsöverskridande samverkan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leda till en kunskaps- och kompetenshöjning, samt ökade färdigheter, bland ett stort antal personer och inom ett antal organisationer, vad gäller utvecklingen av innovationssystem som baseras på olika former av gränsöverskridande samverkan. Dessa personer och organisationer återfinns inom offentlig såväl som privat sektor. De arbetar med policyfrågor, konsultverksamheter, utbildningar och framställning av tjänster och/eller produkter. Detta vidareutvecklas förmågan i samhället att skapa innovationer och systemförutsättningar för innovationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet baseras på att arbeta direkt med olika grupper och aktörer för att sprida men också förädla de kunskaper, modeller och verktyg som syftet är att sprida och tillgängliggöra. Detta sker genom workshops, seminarier, föreläsningar, medverkan i policysammanhang och framställning och spridning av material i form av texter, bilder och liknande media.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.