Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledarskap. Nyttiggörande i tre dimensioner: policy,processtöd och utbildning

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 665 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att sprida resultat från tidigare Vinnova-projekt kring interorganisatorisk samverkan (jfr begreppet organisatoriska mellanrum). Målen är uppfyllda med marginal. Fler personer har tagit del av resultaten än planerat. Det handlar om något tusental via olika föreläsningar. En rad olika organisationer (utbildningsföretag, konsulter, privata bolag, myndigheter och andra offentliga organisationer har arrangerat workshops som sätt att medverka. Ett antal organisationer har även översatt resultaten i praktisk verksamhetsutveckling (t ex IVO).

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har handlat om att presentera modeller och verktyg, i form av arbetsstrategier, för att bygga upp interorganisatorisk samordning över organisationsgränser. Även professionella och exempelvis kulturella gränser kan överbryggas med metoderna. Avsedda effekterna var att chefer och medarbetare anammar idéer, begrepp och synsätt och på så sätt kan tillämpa dessa i sin arbetsvardag. Detta leder till effektivare verksamheter och färre samordningsmisstag. I de organisationer där många eller alla deltog blir effekterna som störst, inklusive verksamhetsutveckling.

Upplägg och genomförande

Arbetet var upplagt kring föreläsningar, workshops och projekt. Föreläsningar arrangerades av utbildnings- och/eller konsultföretag. De riktade sig till bolagens kunder och partners. I andra fall arrangerades föreläsningar och workshops som interna aktiviteter och kunde involvera både chefer och medarbetare. I några fall handlar det, utöver föreläsningar och workshops, om utveckling av delar av eller merparten av verksamheten. Det finns kommuner och myndigheter bland de senare. I så motto har analyser kunna göras av lokala hinder och rådgivning om sätten att undanröja dessa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04413

Statistik för sidan