Innovationscheckar 2015-2017 fortsättning

Diarienummer 2016-04080
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

IUC Nätverkets insats är att förmedla Innovationscheckar till industriella och industrinära SMF där innovationsinriktade eller IP-strategiska utvecklingsprojekt finns och kan genomföras. Målet är kopplat till den tilldelade ramen på 350 Innovationscheckar under 3 år.

Resultat och förväntade effekter

I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att identifiera SMF som uppfyller kraven som ställ och att tillsammans med en initiera och genomföra ett utvecklingsprojekt som tillför företaget något nytt affärsvärde. Långsiktigt innebär checkarna också att företag kommit igång med innovativa projekt/IP-strategier som leder till tillväxt, vidareutveckling, nya kontakter med FoI-kompetenser och mer kunskap om att kunna söka andra offentliga stödmedel för fortsatt utveckling.

Upplägg och genomförande

Inom IUC Nätverk medverkar samtliga 15 regionala IUC-bolag och de ca 35 projektledarna i arbetet att identifiera, analysera och coacha de projekt som initieras. Till sin hjälp har de en flerstegsmodell som inkluderar genomförande av en strategisk Tillväxtanalys (IUC Databas TBN), projektplaner, avtalsunderlag samt för IP-checkarna de PRV anvisningar som finns framtagna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.