Innovation mot infektion

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet är att ta fram integrerade lösningar för att minska vårdrelaterade infektioner genom att etablera strategiska allianser och en värde kedja från idé till tekniska lösningar med prekliniska och kliniska kompetenser för verifiering och validering av de nya koncepten. En B ansökan ska utformas. Projektet har identifierat möjlighet till integrerade lösningar inom flera områden med infektions problematik. En möjlig konstellation för att realisera lösningar och bedöma bärighet i sjukvården och underlag för B ansökan har utarbetats tillsammans med SP och CTMH.

Resultat och förväntade effekter

Ett tjugotal lösningar har utvärderats och utifrån dessa kommer vi att följa upp cirka tio av dessa som grund för projekt i B ansökan. Projektet har via samarbete med SP-CTMH lyckats skapa ytterligare möjligheter till samarbete med näringslivet. Flera partners från klinik, akademi och näringsliv har identifierats och diskussioner pågår kring deltagande i B projekt.

Upplägg och genomförande

Arbete med workshops och intervjuer var lyckosamt i att identifiera behov i sjukvården. Strategin var att börja med behoven före lösningarna. Vi skapade en struktur utifrån behoven vilket förenklade processen att skapa ett gränsöverskridande projektförslag. En utmaning i projeketet är dialogen mellan olika sektorer tex sjukvård och näringsliv. Detta har avsevärt förenklats genom partnerskapet med CTMH. Avtal och strategi för att hantera immaterialrätt baseras på erfarenheter från bla Vinnex center

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02867

Statistik för sidan