Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion Norrbotten - Resebidrag till Innovate Passion event i Sthlm

Diarienummer
Koordinator Norrbottens läns landsting - Regiondirektörens Stab
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Åtta deltagare från Norrbottens projekt har kunnat närvara vid finaleventet i Stockholm 14 november. Trots långa avstånd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat enligt förväntan och inom budgeten.

Upplägg och genomförande

Transporter och boende i Stockholm i anslutning till finaleventet 14 november.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05043

Statistik för sidan