Innovate Passion Norrbotten - Resebidrag till Innovate Passion event i Sthlm

Diarienummer 2017-05043
Koordinator Norrbottens läns landsting - Regiondirektörens Stab
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Åtta deltagare från Norrbottens projekt har kunnat närvara vid finaleventet i Stockholm 14 november. Trots långa avstånd.

Resultat och förväntade effekter

Resultat enligt förväntan och inom budgeten.

Upplägg och genomförande

Transporter och boende i Stockholm i anslutning till finaleventet 14 november.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.