InnoCent

Diarienummer 2014-01171
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Sjukhusadministrationen
Bidrag från Vinnova 5 026 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet InnoCent har som första svenska projekt utvärderat möjligheten till att använda Health Impact Bonds, även kallade Social Impact Bonds inom svensk sjukvård. Drivkrafterna för att utvärdera impact bonds är att identifiera nya resurser till innovativ vård, i syfte att via investering finansiera och sätta fokus på preventiva insatser, och därigenom strukturerat driva förändringsarbete utifrån ett externt investeringsperspektiv. Ett ytterligare syfte är att stimulera innovation genom riskdelning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till ny kunskap och innovation inom ett flertal områden. Kunskap och utvärdering av erfarenhet av HIB i svensk sjukvård har presenterats och dokumenterats och en innovativ virtuell mottagning för unga med typ-1-diabetes finns i drift. Ersättning för vård via e-hälsa eller virtuella mottagningar finns infört inom Akademiska sjukhuset och projektet har också aktivt bidragit till implementering av ersättningar vid andra sjukhus.

Upplägg och genomförande

Projektet har förutom kunskap och erfarenhet kring HIB levererat stora genombrott vad det gäller införande av innovativ e-hälsa. Modellen bakom HIB och kravställningen från en extern investerare har varit starkt bidragande till att genomförandet lyckats trots stora förändringar i organisationen kring projektet. Att ekonomer och patienter varit involverande och framför allt styrande i projektet har i kombination med starkt kliniskt engagemang och resurser kring utvärdering och projektledning via testbädden på Akademiska bidragit till det lyckosamma genomförandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.