Inkubatorn i Borås (Inkubatorprogrammet Bryggfinansiering 2015)

Diarienummer 2015-00189
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering