Infrastruktur för försäljning och distribution av pappers- och e-böcker på mobila plattformar

Diarienummer
Koordinator Publit Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det blir allt viktigare för förlag och upphovsmän att odla en relation till slutkunden och som intäktskälla betraktat blir direktförsäljning allt mer betydande. ändå har det saknats förlagsanpassade verktyg för att presentera och sälja elektroniska och behovstryckta böcker. Vårt syfte har därför varit att skapa en plattform som gör det möjligt för vem som helst att sälja sina böcker direkt till slutkund och att göra det på ett sätt som inte står de stora aktörerna efter vad gäller kundupplevelse.

Resultat och förväntade effekter

Projektet var initialt tänkt att främst generera värdefulla resultat för små och medelstora förlag. Utfallet har dock varit över förväntan, då det visat sig att vi även fyllt en funktion som distributionsapparat för ämbetsverk och andra institutioner. Att Harlequin Scandinavia valt Publit för att sälja sina eböcker har naturligtvis inneburit att projektet fått ytterligare större effekter än väntat; idag står Harlequin ensamt för över tio procent av den svenska eboksmarknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har, precis som förutspåddes i ansökan, i stor utsträckning kommit att handla om att utveckla Publits API:er, ovanpå vilka ett logiklager dirigerar klienten till ett användargränssnitt optimerat för antingen mindre eller större skärmstorlekar. En oväntat stor del av ansträngningarna har gått ut på att trimma inladdningstider som initialt tenderade att bli ohållbart långa när antalet titlar skalades upp. Stor vikt har även lagts vid att anpassa plattformen för alla typer av webbbläsare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.