Informationstjänster i TV:n på ditt eget språk- Öppen TV via Internet och OpenChoice

Diarienummer 2011-03609
Koordinator TOPIC5 AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Implementering av en testbed (ca 30 hem i Järva. Genom testsystem ska projektet erbjuda nya tjänster i TV:n. En öppen TV lösning ska testas för att skapa en ny informationskanal till lokalt boende. Demo av en ny miljö där lokala SME kan leverera lokala tjänster mera effektivt än tidigare möjligt.. Utforska om denna lösning kan vara ett attraktivt alternativ till paraboler. Uforska hur denna lösning kan utgöra en öppen plattform för samhällsnyttiga och livskvalitetshöjande tjänster. Via avtal säkra tillgång till etniska TV kanaler, Internetinformation samt interaktiv OpenChoice.

Resultat och förväntade effekter

Projektet skall utgöra en tillräcklig grund för ett kommersialiseringsbeslut. Underlaget från projektet skall vara tillräckligt för att underbygga en fortsatt finansiering. Projektresultatet skall visa på möjligheter att höja förutsättningarna för etniska gruppers integration i Sverige samt att generellt öka boendekvaliteten i bostadsområden. Projektresultatet skall i en framtida bolagsform generera arbetstillfällen för närmare 100 medarbetare. Projektet skall genom synergier med närliggande projekt öka effekten av denna typ av utveckling och forskning i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattas av följande delprojekt : Testbed där utvecklade tjänstescenarier skall verifieras samt en kvantitativ undersökning. Utveckling av teknisk leveransplattform samt utvecklingsmiljö. Teknisk utveckling av TV Centriska tjänster baserat på referensgrupp. Teckna rättighetsavtal med aktuella media leverantörer . Implementera testmiljön i ett antal hem representerande olika etniska grupper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.