Individanpassat läsande

Diarienummer 2016-01089
Koordinator ARRTODO AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syfte- har varit att med hjälp av en prototyp på ett tydligt sätt visa tänkta kunder, partners och investerare hur den färdiga tjänsten kommer att fungera. Mål- att visa tjänstens potential, utvecklingsmöjligheter och skalbarhet, har lyckats.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått bekräftat att det finns ett behov av tjänsten, att den är en problemlösare och ett hjälpmedel för lässvaga personer, att bokförlagen når fler läsare och att investerare ser potential och är villig att investera.

Upplägg och genomförande

Systemarkitektur, system- och databasmodell valdes med omsorg för att vi skulle kunna skapa integration till andra plattformar samt med flexibilitet utforma prototypen efter kundsegmentens önskemål. Prototyp och provböcker utvärderades av besökare med enkät på dysleximässan. Logopeder, ansvariga på studieförbund, bokförlag, företag etc. har gett muntlig input under bokade möten. Analys- liknande tjänst erbjuds inte av någon annan aktör på marknaden. Tjänsten täcker ett behov vilket verifierats enligt ovan.

Externa länkar

Tjänsten heter Abibo och företaget bakom heter Arrtodo AB

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.