In vitro karakterisering av PET radioligander för avbildning av alpha-synuclein

Diarienummer 2017-03093
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Klinisk Neurotevenskap
Bidrag från Vinnova 994 754 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat