In vitro karakterisering av PET radioligander för avbildning av alpha-synuclein

Diarienummer 2017-03093
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Klinisk Neurotevenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Alfa-synuklein är ett protein som ackumuleras i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. För närvarande är det möjligt att detektera alfa-synuklein aggregat i hjärnan endast post-mortem. Vi är intresserad av att utveckla ett spårämne som möjliggör visualisering av alfa-synuklein aggregat för första gången någonsin med hjälp av positronemissionstomografi (PET). Syftet med denna studie är att hitta en substans som har egenskaper att binda till alfa-synuklein aggregat, som kan inmärkas med en kortlivad isotop och användas med PET.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar att minst en substans kommer att visa egenskaper som är tillämpliga för användning som PET spårämne. Förväntas att substansen har nanomolar affinitet mot alfa-synuclein och är selektiv mot alfa-synuklein jämfört med amyloid-beta. Affinitet och selektivitet ska bedömas med båda in vitro binding assay och autoradiografi.

Planerat upplägg och genomförande

Månad 0-6: flertal substanser kommer att testas för sin förmåga att binda selektivt till alfa-synuklein med hjälp av fluorescens avbildning och autoradiografi. För att kunna screena flera ämnen samtidigt planerar vi att använda små bitar av hjärnvävnad i ett så kallat microarray. Månad 7-12: optimering av de bästa kandidatsubstanser baserad på uppfigter från in vitro binding assay. Inmärkning av kandidatsubstans med 3H och testning på autoradiografi för att bekräfta binding till alfa-synuclein aggregater.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.