In situ-behandling av förorenad jord med EZVI (Emulsified Zero-Valent Iron)

Diarienummer 2015-04813
Koordinator Umeå universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 33 221 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med planeringsbesöket var att identifiera, beskriva och planera ett forskningsprojekt till VINNMER Academy Outgoing våren 2016 i ett detta projekt som kombinerar biokol och EZVI. En ansökan till VINNMER Academy Outgoing kommer att skickas in 13/9 eftersom det inte var möjligt att skicka in innan vårens deadline då ett stödbrev från min tilltänkta host organization NASA tar lång tid. Projektinriktningen kommer att bli en annan än den jag planerade för eftersom besöket gjorde att jag fastnade för forskningen inom Trash-to-Gas-projektet.

Resultat och förväntade effekter

Besöket vid SSI var planerat till november 2015 men pga sjukdom var jag tvungen att skjuta på besöket till 8-14 februari 2016. Besöket var mycket lyckat och jag fick träffa representanter för två olika företag och även göra ett besök på Kennedy Space Center och NASAs forskningslab där. Ett mobilitetsprojekt planeras nu tillsammans med NASA, UCF och svenska SSC (Swedish Space Corporation). VINNMER-ansökan kommer att skickas in i september 2016 eftersom det tagit lång tid att få fram ett stödbrev från NASA. SSI kommer ev att vara involverade i projektet men inte min host organization.

Upplägg och genomförande

Forskarna på UCF, ffa prof Cherie Yestrebsky, hade gjort ett utmärkt program för min vistelse och arrangerat möten med representanter för två olika företag, SSI och Provectus. De hade även, tack vare sina goda kontakter med ansvariga forskare vid Kennedy Space Center, ordnat med security clearance för mig för ett besök där. Provectus är ett konsultföretag som jobbar med flera intressanta projekt och forskningsinriktningar inom miljötekniska applikationer medan NASAs lab är mer tillämpade och problemlösningsinriktade, så jag fokuserar på ett projekt med NASA som huvudpartner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.