IKT sektors dynamik i Sverige

Diarienummer 2014-04128
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH AlbaNova Universitetscentrum
Bidrag från Vinnova 1 111 855 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

To gain new insights on ICT developments in Finland and in Sweden. Materialized fully.

Resultat och förväntade effekter

Better understanding of the dynamics within ICT should lead both private businesses and public organizations to better decisions in the future.

Upplägg och genomförande

The project proceed according to the original project plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.