IK Fyrklövern VFT-1 2014

Diarienummer 2013-05639
Koordinator KARLSTADS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 553 500 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

För varje år klarar vi av att göra förverifiering av fler idéer med kommersiell potential. Genom att använda VCF ökar inte bara kvaliteten i förverifieringen utan det skapas också fler affärsmöjligheter för projekten. Under året har vi blivit bättre på att avsluta (ur VFT-1 perspektiv) de projekt som inte har potential.

Resultat och förväntade effekter

Vår uppskattning för 2014 var 60 beviljade verifieringsprojekt med ett genomsnittligt belopp på 43.500 SEK. Utfallet blev att 99 idéer från anställda utvärderades och 552 från studenter. Av dessa sökte 57 VFT- 1 medel och 44 blev beviljade. Utöver det gjordes 8 VFT-2 ansökningar varav 2 blev beviljade.

Upplägg och genomförande

De veckovisa Veriferingsrådmötena har fungerat väl. Fler personer har deltagit i dessa under 2014 än under tidigare år. Vi har under året sett hur sårbara vi är p g a personberoende då flera personer av olika anledningar lämnat arbetet med verifiering. Idéflödet har minskat jämfört med 2013. En analys av det finns i den separata bilagan.

Externa länkar

Website för IK Fyrklövern och vår Licensbank (www.licensbanken.se)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.