Identitetsmatchning

Diarienummer 2014-02305
Koordinator BURT AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckla en skalbar lösning för sammanlänkning av mediekonsumenter över flera kanaler och enheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en kommersiell produkt som är ute på marknaden som länkar samman mediekonsumenter över flera kanaler och enheter.

Upplägg och genomförande

Flera saker har tagit längre tid än ursprungligen uppskattat och vissa omprioriteringar har gjorts, t.ex. har en modell för kvalitetssäkring och utvärdering tagit kraftigt mycket mer tid än ursprungligen tänkt vilket fått prioritera ner viss algoritmutveckling men sammantaget har projektet resulterat i mycket goda resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.