Icke-linjärt ultraljud för identifiering av defekter i smält glas under produktion

Diarienummer 2013-03643
Koordinator ACOUSTIC AGREE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att introducera en mätmetod där man redan i varmt tillstånd kan bestämma glaskvaliteten. En mätmetod har utvecklats där glaskvalitén kan bestämmas i varm, smält glasmassa. Målet har varit att med denna nya teknik kunna introducera Acoustic Agree i ett nytt marknadssegment där glasindustrin erbjuds denna lösning. Detta har gjorts genom kontakten med Målerås och genom att informera att tekniken finns på möten med olika glasproducenter samt på den internationella glaskonferensen i Kosta.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av arbetet är att en skräddarsydd metod för bestämning av glaskvalitet har tagits fram. Det är mätmetod, mätfixtur samt sensorer vilka alla är anpassade för detta specifika ändamål. Metoden är utprovad i både laboratoriemiljö och i industriell glastillverkningsmiljö. Den fungerar väl i båda dessa miljöer. Flera glasproducerande företag både svenska och utländska har visat intresse och önskar få metoden utprovad för sin produktion. Detta kan leda till ett flertal fasta installationer och behov av vidareutveckling av tekniken vilket det behövs provningspersonal till.

Upplägg och genomförande

En större mängd prover för teknikutveckling har utförts i laboratoriemiljö hos Acoustic Agree. För att kunna göra denna stora mätserie i rumstemperatur har glukos används vars liknande viskösa egenskaper i rumstemperatur liknar smält glas, över 1000 °C. Mätfixtur och sensorer har tagits fram. Temperaturen i formen har utretts. Injustering för mätning av kvalité i glassmälta gjordes i laboratoriemiljö hos Glafo. Metoden gjordes känslig för bubblor i glassmälta. Slutprov gjordes i glashytta hos Målerås. Spridning av resultat görs genom företagskontakter och konferensbidrag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.