Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hydromars

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Scarab Development
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Fullständig återanvändning av vatten är nödvändigt vid långvariga mänskliga rymdresor. Scarab har utvecklat en teknik som tar bort alla typer av föroreningar från vatten och som därför kan användas för fullständig återanvändning av vatten. Scarab ansökte om bidrag från EU Horizon 2020 SME och fick en Seal of Excellence för fas 1 och har nu utarbetat en affärsplan för ansökan till fas 2 för den den 5 juni 2019.

Resultat och förväntade effekter

Scarab har undersökt samtliga både statliga och privata aktörer inom den internationella rymdindustrin och funnit att en starkare partner än den som Scarab redan hade i affärsplanen för Fas 1 kommer att vara nödvändig för att komma in i den relativt stängda och homogena industrin. Scarab har därför ingått ett sekretessavtal med Airbus för att kunna diskutera samarbetsformer under fas 2. Detta är en stark förbättring av Scarabs affärsplan.

Upplägg och genomförande

Baserat på resultaten från lönsamhetsstudien för Fas 1 har Scarab undersökt de nuvarande aktörerna i den internationella rymdindustrin på jakt efter en stark industriell partner och valt Airbus. Detta kommer att underlätta den kommersiella lanseringen av Scarabs teknik för fullständig återvinning av vatten för långa bemannade rymdresor - en viktig insats i den framtida europeiska industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-02293

Statistik för sidan