Hydromars

Diarienummer 2018-02293
Koordinator Aktiebolaget Scarab Development
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Extrem återvinning av vatten är nödvändig för längre färder i rymden. Scarab utvecklar sådan teknik under projektnamnet HYDROMARS. HYDROMARS har lågt elbehov, inget behov av på kemikalier och inget behov av filterbyte. Detta leder till låga driftskostnader, minskad massa och volym samt robusthet i hela systemet. Det är därför särskilt lämpat för återanvändning av vatten på rymdfärder. Scarab har fått 500 000 i anslag från Vinnova för att förbereda en ansökan till steg 2 i EU:s Horizon 2020 SME varvid även nya partners skall engageras i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet ska resultera i en komplett affärsplan och en ansökan till Horizon 2020 SME steg 2.

Planerat upplägg och genomförande

En affärsplan skall utarbetas i samarbete med partners i branschen och sedan utarbetas till en ansökan.

Externa länkar

www.scarab.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.