Holma-Kroksbäck

Diarienummer 2013-02842
Koordinator INNOVATION UNIT SCANDINAVIA AB (SVB)
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att identifiera ett problem inom socialt utsatta bostadsområden och att utforma en tävlingsuppgift lyckades delvis. Flera kvalificerade problemformuleringar togs fram på metanivå men vi hann inte med att skala ner problemen till handfasta tävlingsuppgifter.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter uppnådes inte. Utfallet blev tyvärr att vi kom halvvägs. Problemområdena var på god väg att förankras centralt men förankringsprocessen hos tjänstemän och ´crowd´ ute i stadsdelsområdena fullbordades inte på grund av tidsbrist.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter (uppstartsmöten och workshop) genomfördes enligt plan. Tyvärr medgav inte den snäva tidsramen (beroende på semesterperiod) att tillräckliga resurser kunde allokeras för att förankra problemformuleringen hos alla berörda parter. Förankringsprocessen i sista ledet dvs. i stadsdelsområdet med tjänstemän i Malmö Stad och boende blev aldrig genomförd på ett fullständigt sätt. Sammanfattningsvis tror vi att det var olyckligt att lägga ansökningsprocessen under semesterperioden. Mer information i bilaga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.