Högstabil optisk frekvenstransfer

Diarienummer 2015-06479
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 078 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång Riksmätplats - Forskningsprojekt 2016 -

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en högstabil optisk frekvensöverföring där tekniken är kompatibel med den befintliga infrastrukturen i långdistans data- och telekomöverföring. Målsättningen är att skapa redundans till samhällskritiska funktioner och att stödja forskningen vid svenska universitet och högskolor. Det skall åstadkommas genom att distribuera en stabiliserad frekvens från en av Sveriges bästa lasrar på ett kostnadseffektivt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Projektets huvudsakliga mål är att konstruera en högstabil fiberoptisk frekvensöverföringsmetod för att möta framtida behov av tid och frekvens i svensk infrastruktur. Ett annat mål är att utveckla vårt system och nya tekniker för att erbjuda spårbara mätningar och distribution inom tid, frekvens, längd och HF/mikrovågor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är treårigt och sammanslaget med projektansökan ´Optiskt referenssystem´. Projektet har följande huvudaktiviteter: 1. Demonstrera att vi kan uppnå ultrastabilitet och använda systemet för att distribuera frekvens i kommersiella DWDM-system 2. Fortsätta utvärdering av systemets stabilitet, prestanda inkl, minimera utrustningen och etablera fiberanslutningar till fler aktörer i Sverige 3. Demonstrera att vi kan använda en sekundär optisk frekvenskam som mottagare vid Chalmers.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.