Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högstabil optisk frekvenstransfer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 078 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en högstabil optisk frekvenstransfer, där tekniken är kompatibel med befintlig fiberinfrastruktur för kommunikation. Målsättningen är att skapa redundans till samhällskritiska kommunikationsfunktioner, industrin, finanssektorn, energibranschen och att stärka forskningen vid svenska universitet och högskolor. Målen har till merparten uppfyllts samtidigt som det har tillkommit nya utmaningar beroende på utvecklingen av nya fiberbaserade kommunikationssystem.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i förstärkt kunskap om nuvarande och kommande fiberoptiska kommunikationssystem och hur dessa på ett raffinerade sätt kan användas för att stärka redundansen till samhälle och näringsliv. Forskningen är lyckad men det återstår pusselbitar som inte har lösts inom projektet. En viktig effekt är att kartläggningen av samhällets behov av redundans och säker tid och frekvens har stärkts och att många nya kontakter att bygga på har skapats. Nya system har utvecklats.

Upplägg och genomförande

Planeringen som projektet beviljades på var välgenomtänkt men gick inte att uppfylla på grund av yttre omständigheter såsom att SUNET nykonstruerade hela sitt nät och bytte teknik för kommunikation. Den förändringen medförde fördröjningar och projektet förlängdes. För övrigt har projektet genomförts enligt den nya planeringen. Resultatet är över förväntan genom att det har resulterat i 5 publikationer och ett genomfört examensarbete ihop med Lund Universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06479

Statistik för sidan