Högspänningsventiler med seriekopplade unipolära kiselkarbidtransistorer

Diarienummer 2013-01835
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research, Västerås
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - augusti 2015
Status Avslutat