Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

High-throughput protein science facility

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har syftat till att säkerställa att den infrastruktur och det världsledande kunnande som byggts upp inom ramen för SGC-projektet på Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet, bibehålls och tillgängliggörs för svenska forskare, till stöd för svensk forskning. Infrastrukturens plattformar nyttjas redan av ett stort antal användare, framförallt från svenska universitet men också från mindre biotechbolag. Planering för en flytt till Science for Life Laboratory fortgår.Sammantaget kan målen för projektet sägas vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Verksamheten förväntas bidra till att stärka svensk proteinforskning genom att t.ex:- förbättra tillgång till rekombinanta proteiner for funktionell och strukturell karaktärisering- ge tillgång till state-of-the-art utrustning för proteinstrukturbestämning- stödja strukturbaserad läkemedelsdesignP.g.a. av denna korta tidsrymden sedan projektstart finns ännu inte några publicerade artiklar eller produkter/patent där infrastrukturen bidragit. Däremot kan det hävdas att den stora och växande användarbasen tydligt illustrerar infrastrukturens värde.

Upplägg och genomförande

Den projektplan som skickades in vid projektstart har i stort sett följts. Verksamheten har under året separerats från kvarvarande vetenskapliga projekt som bedrivits inom SGC och är nu en oberoende enhet. Utbudet av tjänster, och modellen för hur tjänster tillhandahålls, har utvecklats i dialog med användarna genom ett antal användarmöten. Användarnas engagemang har också möjliggjort (genom en separat ansökan till Stiftelens Byggmästare Olle Engkvist) en uppgradering av kristallisationsplattformen (bidrag om 880 kSEK för införskaffandet av en ny kristallisationsrobot).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00277

Statistik för sidan