HEECS

Diarienummer
Koordinator Comheat Microwave AB
Bidrag från Vinnova 697 507 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Replace the magnetron in the microwave oven with a solid state amplifier for higher efficiency, smaller size and comparable cost

Resultat och förväntade effekter

A more energy efficient Microwave oven

Upplägg och genomförande

A new solid state amplifier based on a new combination of material for implementing the switching device( LDMOS on silicon film on poly SiC. A fallback was implementing the switching device on high resistivity silicon. As the first option failed se above it was fortunate to have the fallback which looks very promising.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00609

Statistik för sidan