HEECS

Diarienummer 2011-00609
Koordinator Comheat Microwave AB
Bidrag från Vinnova 697 507 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2014
Status Genomfört

Syfte och mål

Replace the magnetron in the microwave oven with a solid state amplifier for higher efficiency, smaller size and comparable cost

Resultat och förväntade effekter

A more energy efficient Microwave oven

Upplägg och genomförande

A new solid state amplifier based on a new combination of material for implementing the switching device( LDMOS on silicon film on poly SiC. A fallback was implementing the switching device on high resistivity silicon. As the first option failed se above it was fortunate to have the fallback which looks very promising.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.