HEECS

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 1 146 725 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet HEECS svarar mot målet att förbättra verkningsgraden, utveckla en intelligent, styrbar och högeffektiv mikrovågsugn med halvledarteknik. Denna apparat kommer att innebära ett innovativt genombrott som inte finns på marknaden. Detta syfte för HEECS gäller vid matlagning av alla matkategorier i hemmiljö. Innebörden i detta syfte är att flera genombrottsteknologier har studerats, bl.a. effektiva kraftaggregat, effektiv högfrekvens förstärkare och intelligent kontroll av energiutnyttjande.

Resultat och förväntade effekter

Ett lyckosamt slutförande av HEECS kommer att leda till att ett antal produktplattformar kommer att introduceras på marknaden. De viktigaste exploaterbara resultaten är RF halvledarteknik och mikrovågsugnskonfiguration. Projektdeltagarna från industrin förbättrar sin innovations-, utvecklings- och tillverkningsförmåga. Baserat på flera simuleringar av kaviteter och antennkoncept, har en komplett prototyp med mikrovågskavitet och matning blivigt byggd och en signifikant förbättring av verkningsgraden har påvisats.

Upplägg och genomförande

HEECS initiativet har utvecklat mjukvaruverktyg för att simulera värmningseffekten i mat i närfälts RF-resonator miljö. Dessa verktyg möjliggör en förutsägbar fältfördelning enligt de behov som kommer från värmningsprocessen Trots det faktum att partnerna är spridda i 5 Europeiska länder och har mycket olika strukturer och olika sätt att arbeta, så har projektet använt flera olika regler, verktyg och speciella aktiviteter, vilket har resulterat i ett välstyrt projekt med bra uppföljning, och även en flexibilitet i handlande för att ta tillvara förändringar och förbättringar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00508

Statistik för sidan