Hästföretagarforum 2012

Diarienummer
Koordinator SVENSKA MÄSSANS STIFTELSE - Svenska Mässan
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Vinnovas närvaro under Hästföretagarforum var att exponeras för en ny publik och intressera företagarna för innovation. I enkätundersökningen svarade 85 procent att Vinnovas föreläsning och närvaro under Hästföretagarforum var mycket intressant och gett dem nya, användbara kunskaper.

Resultat och förväntade effekter

Från att ha varit helt okänt, är Vinnova mer känt inom hästnäringen. Flera deltagare i Hästföretagarforum sa spontant att man skulle söka medel för innovation via Vinnova.

Upplägg och genomförande

Hästföretgarforum är en seminariedag med fokus på företagarfrågor inom hästnäringen. Fokus är kunskap, inspiration och nätverkande, vilket årets deltagare ansågs uppfylldes med råge. önskemål finns om att arrangera forumet över flera dagar med fördjupade föreläsningar. Det är också planerat inför 2013.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.