Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hannover mässan 2019

Diarienummer
Koordinator PICZITUP AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppfyllelsen av målen var god då vi fått en bättre bild av förutsättningarna på den tyska marknaden och skapat nya värdefulla kontakter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet överträffade på vissa punkter förväntningarna

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som planerat och upplägget fungerade bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2019

Diarienummer 2019-01309

Statistik för sidan