Hållbara och harmoniska hem med lean@home

Diarienummer
Koordinator Leanathome AB - Leanathome AB och Jarlsdotter Media
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte var att utveckla produkter för att bidra till införandet av lean@home hos de tiousentals hem som inspirerats av konceptet genom boken, föreläsning eller via media. Efter boklansering i sept 2013 i Sverige och dec 2013 i Nordamerika har en efterfrågan på produkter växt fram. Tack vare Vinnovastödet har nu appen lanserats för både android och iPhone (på både engelska och svenska) ,visualiseringstavlan, den sk Kanban tavlan är designad, patentskyddad och redo att börja tillverkas samt en flerspråkig hemsidan är lanserad. Samtal med akademiska institutioner pågår.

Resultat och förväntade effekter

Visionen är att bidra till harmoniska och hållbara hem, därmed mer hållbara samhällen. Genom lean filosofin och verktygslådan kan man i hemmet gå från flaskhalsar och friktion till flyt och till och med skapa förutsättningar för flow i vardagen. Genom lean skapar man förutsättningar för ökad delaktighet i hemmet, något som bidrar till ökad jämlikhet och att barnen lär sig ta ansvar. Slutmålet är visionärt, det är en önskan om att förändra villkoren och vardagen för familjer. Jag får feedback dagligen från läsare och för dialog med akademiska institutioner om samarbete för utvärdering.

Upplägg och genomförande

Innovationsprojektets viktigaste slutmål var att erbjuda ett antal tjänster och produkter som kan bidra till att införa lean i hemmet. Slutmålet är att ta fram en lean@home app och ta fram pilot kanban tavla och utforma ett antal tjänster inom konceptet. Milstolparna har levererats, dock med en viss försening pga av bland annat sjukdom hos leverantör och en tight deadline från min sida. Våren 2015 tog jag också över rättigheterna till boken och ger nu ut den i eget förlag ´Daughter of a King publishing´. Vi har också patentsökt en detalj i kanban tavlan som har stor potential, en sk show up.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.