GU Ventures inkubator - verifieringsstöd

Diarienummer 2016-01646
Koordinator GU VENTURES AB - GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Syfte och mål

Syftet är att kunna stödja nya objekt i GU Ventures inkubator med finansiering för externa kostnader relaterade till verifieringsaktiviteter som syftar till att stärka IBO:n i affärskritiska områden. Målet är att bidra till en snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Medlen, 250kkr, skall fördela till upp till 5 nya kunskapsintensiva företag i vår inkubator.

Förväntade effekter och resultat

Mindre affärsmässig risk för aktuella IBO:er och snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet hanteras av de 8 affärsutvecklarna i GU Ventures inkubator. Formellt beslut om verifieringsaktiviteter tas av VD Klementina österberg. Projektledare för projektet är Andreas Albertsson. Medlen skall användas till exempelvis: - Externa experttjänster till företaget som inkubatorn bedömer är av vikt för att verifiera idén/utveckla företaget - Inköp av marknadsstudier och -analyser - Deltagaravgifter för externa utbildningar - Deltagaravgifter för mässor - Resekostnader - Lön till företagets anställda och entreprenörer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.