Grow up - digital tjänster

Diarienummer 2012-01055
Koordinator Alba Ecological Information Institute - Albaeco
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla en metod för makroregionalt näringslivssamarbete kring innovativa affärslogiker inom Clean Tech. Utvecklingen har pågått löpande, och resultatet är en metod för att accelerera företag och utbilda entreprenörer. Vi har använt två parallella processer: en kring affärsmodellen utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och en traditionell acceleratormodell. Med världsledande forskare har vi skapat en unik plattform för kunskapsutbyte kring innovation för hållbar utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet i form av en metod för makroregionalt näringslivssamarbete kring innovativa affärslogiker inom Clean Tech är uppfyllt. De övriga målen såsom att bidra till en 1) hållbar utveckling för regionen, 2) ökad innovationsgrad och 3) användardriven utveckling, får alla anses vara uppnådda genom det genomslag projektet fått både för de deltagande företagen och för andra aktörer i innovationssystemet. Det svenska innovationssystemet ser att Shift kan leverera en spetskompetens till övriga aktörer.

Upplägg och genomförande

Acceleratorprogrammet genomfördes under 15 veckor. Totalt screenades ett 50-tal bolag genom intervjuer och research genom partners i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 15 team valdes ut att delta i Shift camp. Av de 15 kvalificerades sedan 10 team att presentera på Demoday. Deltagande team coachades av Shifts mentornätverk, baserad på modell från Santa Clara Universitys acceleratorprogram, där kompetensutveckling av mentorer är centralt. Samarbetet med partners har varit mycket bra och möjliggjort ett global perspektiv från dag ett.

Externa länkar

Albaeco BSR Stars - Innovations in the Baltic Sea Region Shifts webbplats Stockholm Resilience Centers webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.