Grön Rostskyddsbehandling

Diarienummer
Koordinator Biopolymer Products of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att anpassa vår rostskyddsprodukt, MAPcomp,till industriell miljö. Rostskyddsfunktionen skulle därefter verifieras i samarbete med en kund eller partner för en vald första tillämpning. Vi har utvärderat produkten för två tänkta kundtillämpningar tillsammans med två olika kunder/samarbetspartners.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under projektets gång identifierat ett antal parametrar som har en positiv effekt på produktens rostskyddsfunktion och som kan användas för produktoptimering. Vi har utfört studier både i laboratorium och i mer industrianpassad miljö för produktkombinationer i samarbete med kund eller partner. Arbetet har resulterat i en produktkombination som fungerar bättre än det transportskydd som kunden använder idag. Den andra tillämpningen som utvärderats innefattar kombination med färg eller lack. För den tillämpningen återstår mer arbete innan man har en fungerande produkt.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört projektet som fristående aktiviteter. Tanken var att vetenskapliga studier av produktens egenskaper skulle leda till en förståelse om hur produkten ska kunna optimeras och industrianpassas. En förutsättning för att omvandla kunskap från fundamentala studier till utveckling av färdig produkt är god kommunikation. I stort sett har kunskapsöverföringen fungerat bra men resultatet skulle kunna förbättras ytterligare om det fanns möjligheter att förstå och förutse skillnader och likheter mellan laboratorieförsök och industrins standardiserade testmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.