Grön IT Västerås

Diarienummer 2012-01813
Koordinator Västerås kommun
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har bedrivit en tävling; Green IT Award, där pris delades ut på konferensen Green IT Summit i Västerås 6-7 november 2012. Ambitionen var att genom tävlingen få upp ögonen för vad Grön IT skulle kunna vara. Därför hade tävlingen öppen inga begränsande regler, annat än att juryn skulle få bestämma vinnare. det fanns inga kriterier, såväl idéer som produkter kunde delta, såväl privatpersoenr, offentliga organisationer som företag. Det här fungerade över förväntan med 25 väldigt olika bidrag på 5 veckor.

Resultat och förväntade effekter

Att bedriva en tävling så gränslöst fungerade över förväntan! Juryn bedömde bidragen genom en interaktiv dialog på webben, helt öppet för alla att följa och delta i diskussionen. När juryn sen träffades, fysiskt och via telefon/video, var redan bedömningsprocessen igång och det fungerade mycket bra att ha en spänstig och konkret diskussion om vilka och hur många som skulle vinna. Juryn bestämde också vad de skulle vinna för priser.

Upplägg och genomförande

Tävlingen utformades i dialog med arrangörsgruppen, navet i arbetet var en erfaren projektledare, under realtivt kort tid skapades webben, jurygruppen formerades och mediabearbetning, marknadsföring inleddes. Trots den korta tiden fick vi en kritisk massa av bidrag. Nästa gång behöver vi dock ha tävlingen öppen längre så att fler hinenr upptäcka den. Det är en stor fördel att genomföra tävlingen helt öppet, det stimulerar fantasin och skapar intresse. Jurygruppen var väldigt förtjusta i den interaktiva bedömningsprocessen.

Externa länkar

www.greenitaward.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.