Grön bearbetning: Skapandet av höghållfasta metal ytstrukturer - HYBRIDSURF

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 449 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

HYBRIDSURF syftar till att använda okonventionella skärdata kombinerat med innovativa skäreggsgeometrier och optimerad kylning för att skapa ideala ytor som har nyligen identifierats existera vid processer som hårdsvarvning. En viktig del i projektet är också att undersöka möjlighet till skalbarheten för att kunna få en kostnadseffektiv tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

Beroende på resultatet från HYBRIDSURF, kan detta vara startpunkten för innovativ och ny forskning för hur applikationer som lager och andra metalliska material i härdat tillstånd tillverkas. En förväntad effekt är också ökad forskning inom området skärande bearbetning där innovativa lösningar testas och eventuellt implementeras och att hårdsvarvning kan komma att bli en mer accepterad process som en slutoperation även på kritiska ytor. Som i sin tur kan leda till minskade produktionskostnader men också ledtider.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att starta med en serie av olika bearbetningstester för att verifiera hypotesen och beroende på utfallet, kommer en seminarium/workshop att hållas för att bygga en stark industriell förankring för framtida forskningsaktiviteter men också för att sprida resultatet till andra discipliner. I slutet av projektet kommer också intresset från industrin att undersökas för eventuella fullskaleprojekt för att kunna driva forskningsfrågan till nästa nivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.