Gro Family

Diarienummer 2015-01618
Koordinator GRO PLAY DIGITAL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka bäst lämpade digitala lek- och spel-koncept med målet att kunna utveckla en unik produkt som involverar både barn och vuxna genom meningsfull interaktion som inte finns på marknaden idag. Projektet har flutit på bra och vi har lyckats att genomföra alla de planerade momenten vilka givit oss värdefull data för analys och slutsatser.

Resultat och förväntade effekter

- Vi har validerat barns och föräldrars intresse av att kunna leka och spela tillsammans asynkront i en virtuell värld. - Vi har etablerat dialog med några av de stora distributionsplattformerna för att jobba fram intäktsmodeller som är relevanta både för konsumenter och oss som utvecklare. - Vi har lyckats utveckla en avancerad prototyp som nu är ute på tester och vi får nu in testresultat löpande som ligger till grund för vidareutveckling.

Upplägg och genomförande

Våra delmoment i projektet har skett parallellt i stort sett, vilket har gjort att vi har kunna avancera relativt snabbt, enligt moderna agila metoder. I arbetet har den inhämtade datan och analyserna och slutsatserna av densamma omedelbart återförts till utvecklingen av prototyp och denna process kommer vi fortsätta att jobba efter i de kommande stegen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.