Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GREEN VIZ LAB - Miljöhänsyn i den fysiska samhällsbyggnadsprocessen

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Interactive Institute, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 2 742 744 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att utforska en fungerande digital infrastruktur för öppen innovation, som därigenom väsentligt ökar takten att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Genom fyra experiment och en innovationsfas har vi utforskat öppen innovation och visat på potential och utmaningar i hur man kan navigera sig i den infrastruktur som finns och som i vissa avseenden behöver utvecklas. De fyra experimenten är alla positionerade i de tidiga faserna av samhällsbyggnadsprocessen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fyra stycken experimentresultat, en lyckad webinarieserie och ett nytt arbetssätt som resultat av projektet. Några av experimenten har redan tillämpats hos respektive behovsägare och det finns även tre nya initiativ och konstellationer som direkt påföljd av projektet. En ansökan skickades in under våren 2019 och och två nya projektansökningar är i process.

Upplägg och genomförande

Tanken med det datadrivna labbet var att genomföra korta avgränsade experiment (1-3 månader) nära behovsägare. Det var initialt svårt att få igång labbandet och hitta lämpliga case. Vi fick därför genomföra uppsökande aktiviter, nära behovsägare i början av projektet, som vi inte räknat med. Det gjorde att vi senare i projektet utarbetade en metod för att gemensamt välja ut lämpliga case. Det visade sig också utmanande att genomföra vissa av experimenten under tidsramen 1-3 månader då det behövdes mer tid att förankra och skapa förutsättningar för att genomföra vissa av experimenten

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2017

Diarienummer 2017-02842

Statistik för sidan