Grafenkompositer för avancerad behandling av dricksvatten

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Department of Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 1 884 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Deltagande i grafen-projekt initierade genom Flagship ERA-NET JTC2017 och JTC2019

Syfte och mål

Slutmålet med GO-FOR-WATER är att utveckla filter baserade på grafenoxidkompositer för att avlägsna CEC från dricksvatten, när de integreras i Point-of-Use-enheter (POU). Processteknik som konventionell elektrospinning och elektrospinning/elektrosprayning med kärnskal kommer att utnyttjas för att tillverka GO-polymerkompositer med olika hierarkiska strukturer. Avlägsningseffektiviteten kommer att bedömas och de bästa materialen kommer att integreras i filter för POU.

Förväntade effekter och resultat

Fler än 30,000 kemikalier inklusive läkemedel, hälsovårdsprodukter och bekämpningsmedel används av den europeiska befolkningen och industrierna varje dag. Dessa molekyler, så kallade ”föroreningar av växande oro” (CECs), hamnar i ytvatten och har upptäckts även i vårt dricksvatten. Utöver grundläggande förståelse för struktur-egenskapen för grafenmaterialens sammansättning och struktur, kommer resultatet av GO-FOR-WATER också att bidra till tillgång till grafen för vattenreningsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av partner med expertis från olika EU-länder - CNR Italien, Chalmers tekniska högskola Sverige, University of Patras Grekland och Sabanci University Turkiet. Det kommer att utföras i fem arbetspaket. WP1 - Projekthantering, WP2 - Syntes och strukturegenskapsförhållanden för GRM, WP3 - GRM deponering/bearbetning i 3D-strukturer och karaktärisering, WP4-prestanda i småskaliga filter, WP5 - Scale up-Pilot-test.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2019

Diarienummer 2019-05353

Statistik för sidan