Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar stadsutveckling

Diarienummer 2013-01852
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Göteborgs innovationsplattform har utvecklat nya arbetssätt för innovation inom stadsutveckling. En modell för stadsutveckling med dess processer samt en innovationsstrategi för älvstaden är exempel på måluppfyllda resultat. Under 2015 har förankring skett inom stadens ledning för implementering och integrering i stadens FOI strategi. Berörda chefer och projektledare har intervjuats och i innovationslabbar har projektidéer utvecklats av varav ett antal har implementerats i älvstaden. Internationellt och nationellt har projektet synliggjorts.

Resultat och förväntade effekter

Innovationsstrategin är politiskt förankrad och ska verka för de verktyg och parametrar som behövs för att säkerställa att innovativa produkter, tjänster, arbetssätt och affärsmodeller i stadsutveckling får möjlighet att implementeras. Arbetet ska ge effekt på hållbar och tillväxtfrämjande utveckling och export som gynnar hela staden, nationellt och internationellt, samt stärka konkurrenskraft och attraktivitet. Kartläggningar av demonstrationsprojekt, metoder och idékoncept är framtagna av vilka flera gått vidare till implementering.

Upplägg och genomförande

Arbetet i innovationsplattformen har lett till att aktörerna som deltagit har fått ett närmare samarbete med varandra, genom utveckling av aktiviteter och upplägg. En överhörning av pågående aktiviteter har ökat och nya samarbeten har startats. Näringslivssamverkan i Göteborgs plattformsarbete har varit brett men det har varit svårt att involvera de två företag som var formellt med i arbetet med konkreta arbetsuppgifter. Det hade varit bättre att ha en bredare ingång till företag exempelvis via Science Parker eller via aktörer som är involverade inom älvstadens utveckling.

Externa länkar

Mistra Urban Futures Johanneberg Science Park Vision Älvstaden Green Gothenburg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.