Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Goldfish: En mångsidig koncept bestående av variabel flödes minnesmotorer med muterade egenskaper

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 697 793 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att undersöka potentialen av ”Variable Flux Memory Machine” genom en grundlig förståelse av teknologin. En litteraturundersökning utfördes och möjligheterna identifierades och belystes gällande framtida användningsområden. Som ett resultat, en strategisk metod målinriktad till utvecklingen av den hysteres modellen och djup förståelse av fysiska mekanismer bakom åter- magnetisering processen och de praktiska aspekterna gällande applikationsområden, följdes. Detaljerade simuleringar utfördes gällande verkliga fall över hela hastighetsområdet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Från det strategiska perspektivet, projektets framgångsrika resultat möjliggjorde att utveckla nya teknologier och koncept som i sin tur möjliggör utvecklingen av innovativa elektriska maskiner, metodologier och koncept. Utöver detta har forskaren vidareutvecklats med nya karriärmöjligheter inför framtida utmaningar.

Upplägg och genomförande

Under projektets period har forskaren varit placerat i NTUA och forskningsarbetet utfördes i NTUAs regi. Professor Kladas (NTUA) handledde och övervakade projektets utveckling samt resultaten och ska ingå i projektets styrkommitté. Dr. Iakovos Manolas var nyckelforskare och kollegor från ABB bidrog i projektet med deras beprövade industriella erfarenheter inom maskindesign och strömomriktares styrning och reglering. Projektets plan har presenterats i mer detalj in i projektförslaget och har följs upp under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04138

Statistik för sidan