Goldfish: En mångsidig koncept bestående av variabel flödes minnesmotorer med muterade egenskaper

Diarienummer 2016-04138
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 697 793 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att undersöka potentialen av ´Variable Flux Memory Machine´ genom en grundlig förståelse av teknologin. En grundlig litteraturundersökning kommer att utföras och möjligheterna kommer att identifieras och belysas gällande framtida användningsområden. Som ett resultat och utveckling av den hysteres modellen, för att bygga upp en djup förståelse av de fysikaliska mekanismer bakom åter- magnetisering och de praktiska aspekterna gällande applikationsområden. Detaljerade simuleringar kommer att utföras gällande verkliga fall över hela hastighetsområdet.

Förväntade effekter och resultat

Från det strategiska perspektivet, framgångsrika resultat från projektet kommer att gör det möjligt att utveckla nya teknologier och koncept som kommer att möjliggöra utvecklingen av innovativa elektiska maskiner, metodologier och koncept. Utöver detta kommer forskaren att vidareutvecklas med nya karriärmöjligheter inför framtida utmaningar.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets period kommer forskaren att vara lokaliserat i NTUA och forskningsarbetet kommer att utföras i NTUAs regi. Professor Kladas (NTUA) kommer att handleda och övervaka projektets utveckling och resultaten och ska ingå i projektets styrkommitté. Dr. Iakovos Manolas är nyckelforskare och kollegor från ABB kommer att bidra i projektet genom deras beprövade industriella erfarenheter inom maskindesign och strömomriktares styrning och reglering. Projektets plan har presenterats i mer detalj in projektförslaget och kommer att följas under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.