Go Equal! - det digitala verktyget för verklig jämställdhet

Diarienummer 2015-05328
Koordinator Malin Forsbrand AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med GOEQUAL är att utveckla ett digitalt verktyg som hjälper företag och organisationer att bli jämställda. Målet med Vinnovaprojektet var att göra en förstudie bland företag och organisationer för att undersöka intresse och villighet att betala för produkten samt ta fram en prototyp att testköra. Såväl syfte som mål är uppfyllt. En prototyp av GOEQUAL finns tillgänglig och prövas nu på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Produkten förenar kunskap om systematiskt förändringsarbete, genusforskning och väl beprövade metoder med ny teknik som tillgängliggör, effektiviserar och gör arbetet överskådligt samt resultatfokuserat. Produkten möjliggör för företag och organisationer att åstadkomma bestående förändring och jämställdhet. Produkten bidrar till ett bättre samhälle där kvinnor och män har likvärdiga möjligheter och skydligheter.

Upplägg och genomförande

Vi angav att vi skulle genomföra en förstudie av kundbehov samt ta fram en kravspecifikation och ta in offerter för att bygga vårt verktyg från grunden. Vi skulle också ta fram en prototyp/betaversion samt uppdatera prototyp. Eftersom vi fick ett mindre bidrag än det vi sökte för så har vi genomfört steg 1 och 2. För steg 3 (vidareutveckla verktyg efter feedback) söker vi ytterligare ekonomiska medel.

Externa länkar

GOEQUAL:s hemsida. Härifrån sker inloggning i verktyget. För access, vänligen maila malin@goequal.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.