Genomgång av centra för simulering av flödesmekanik

Diarienummer
Koordinator SORUBIN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utvärdera och hitta en bra partner till Sorubin för flödessimulering i syfte att optimera Sorubins Vortexluftare.

Resultat och förväntade effekter

Idag ser vi att flödesmodellering har en plats för att stärka Sorubin. I förlängningen ser Sorubin stora konkurrensfördelar om samarbetet med Umeå Universitet kan skapa optimering av produkten.

Upplägg och genomförande

Meningen med ursprungsprojektet var ju att göra ett antal mindre körningar på ett antal olika institutioner. Men efter nedbantning av budgeten så räckte pengarna enbart till en testkörning. Och då Umeå Universitet är geografiskt välplacerat, valdes detta som utgångspunkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.