Gender & Company

Diarienummer
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet med projektform A var att bygga en stark konstellation för gemensam idéutveckling av den Svenska Gender Managementmodellen . Målet har varit att tillsammans med dessa utvalda aktörer utveckla en affärsmodell och innehållet i projektform B. Vi har uppfyllt målet genom att samla Sveriges främsta expertis inom management, genus och produktion för att utveckla ramarna för innehåll och tjänster i den nya modellen. Vi har byggt en stark konstellation som innehåller alla de delar somkrävs för att utveckla nya tjänster, testa och integrera dem.

Resultat och förväntade effekter

En stark konstellation har byggts upp med representanter från flera olika företag och organisationer. Arbetet i de parallella processerna har resulterat i att konstellationen utvecklat en affärsmodell, innehåll och tjänster. Modellen innehåller tre olika spår med fokus på kompetensförsörjning, innovationer; nya marknader, produkter och tjänster och effektiva produktionsprocesser. Inom effektiva produktionsprocesser har det identifierats en stor potential i att utveckla exempelvis Lean management med ett genusperspektiv .

Upplägg och genomförande

Deltagarna i konstellationen har träffats i flera workshops. En projektgrupp som representerat olika kompetenser har träffats vid ett flertal arbetsmöten för att analysera, planera, verifiera och kvalitetssäkra upplägget i projektform B. I arbetet med att ta fram innehållet och de affärsmässiga delarna har vi arbetat i två parallella processer: -Process för affärsmodell -Process för de olika arbetspaketens innehåll och tjänster. De två processerna har stärkts upp genom att kunder och slutanvändare aktivt involverats i form av ett flertal personliga möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02822

Statistik för sidan