Gender & Company

Reference number 2011-02822
Coordinator Fiber Optic Valley AB
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Syftet med projektform A var att bygga en stark konstellation för gemensam idéutveckling av den Svenska Gender Managementmodellen . Målet har varit att tillsammans med dessa utvalda aktörer utveckla en affärsmodell och innehållet i projektform B. Vi har uppfyllt målet genom att samla Sveriges främsta expertis inom management, genus och produktion för att utveckla ramarna för innehåll och tjänster i den nya modellen. Vi har byggt en stark konstellation som innehåller alla de delar somkrävs för att utveckla nya tjänster, testa och integrera dem.

Results and expected effects

En stark konstellation har byggts upp med representanter från flera olika företag och organisationer. Arbetet i de parallella processerna har resulterat i att konstellationen utvecklat en affärsmodell, innehåll och tjänster. Modellen innehåller tre olika spår med fokus på kompetensförsörjning, innovationer; nya marknader, produkter och tjänster och effektiva produktionsprocesser. Inom effektiva produktionsprocesser har det identifierats en stor potential i att utveckla exempelvis Lean management med ett genusperspektiv .

Approach and implementation

Deltagarna i konstellationen har träffats i flera workshops. En projektgrupp som representerat olika kompetenser har träffats vid ett flertal arbetsmöten för att analysera, planera, verifiera och kvalitetssäkra upplägget i projektform B. I arbetet med att ta fram innehållet och de affärsmässiga delarna har vi arbetat i två parallella processer: -Process för affärsmodell -Process för de olika arbetspaketens innehåll och tjänster. De två processerna har stärkts upp genom att kunder och slutanvändare aktivt involverats i form av ett flertal personliga möten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.