Gasanalysator i förpackningslina

Diarienummer 2012-02828
Koordinator GasPorOx AB
Bidrag från Vinnova 2 279 925 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har i huvudsak uppfyllts.System som i realtid kan verifiera gassammansättning inuti förslutna förpackningar i en produktionslina har utvecklats och produktionspartners och marknadspartners har identifierats. Företagets kompetens avseende automatiserade gasmätningar in-line har sannolikt lyfts till en världsledande nivå och flera nya patentansökningar har kommit ur projektet.

Resultat och förväntade effekter

De tekniska och kompetensmässiga resultaten från projekten är goda och förväntas ta företaget in i en ny fas med en helt ny produktfamilj. Effekten förväntas bli en ny marknad och tilltagande tillväxt för företaget.

Upplägg och genomförande

över det stora hela har projektet fallit ut någorlunda enligt plan, om än med ett par förändringar av planerna under projektets gång. I huvudsak har mål och syften med projektet uppfyllts. Den mest framträdande avvikelsen har avsett ledtiden, där projektet har förlängts vid ett par tillfällen. Avseende effektiv inarbetat tid och avseende den totala utgiftskostnaden, så har projektet tagit något mer tid (cirka 6 %) och kostat något mer (cirka 14 %) än planerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.