FTTH med Micro Trenching

Diarienummer
Koordinator DELLCRON AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

DellCron har under de senaste 5 åren utvecklat en metod kallad MTT-metoden. Denna metod innebär ett helt nytt sätt för installation av Fiber-To-The-Home FTTH i främst villaområden. Metoden består av flera delmoment: 1. sågning av ett smalt spår i vägen eller trottoaren 2. förläggning av kanalisationsrör för fiberkablar i spåret 3. återställning av vägen eller trottoaren till ursprungligt skick. Detta delprojekt har gällt punkt 3 ovan. Det vill säga att ta fram en högt industrialiserad metod för återställning av spår som sågats i gatan eller trottoaren i samband med MTT-metoden.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet har lämpliga material och lämplig appliceringsutrustning valts för både återfyllning och försegling av det sågade spåret. Långtidstester har påbörjats och utvisar hittills mycket gott resultat.

Upplägg och genomförande

Under hösten 2011 genomfördes studier och intervjuer för att definiera kravspecifikationer för de två materialen. Dessutom genomfördes en marknadsundersökning avseende kommersiellt tillgängliga material och appliceringsmaskiner och deras egenskaper. Val gjordes av material och utrustning. Under 2012 gjordes ett antal fälttester, där vi fortfarande med jämna mellanrum åker tillbaka för att studera långtidsegenskaperna. Slutligen har hela metoden för återställning dokumenterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.