Framtidens Bioraffinaderi - Överväxlingsfas

Diarienummer 2016-02236
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Visionen är att Framtidens Bioraffinaderi etableras som världsledande nav för bioraffinaderiutveckling. Målet är att skapa hållbar tillväxt genom att bedriva behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation och genom att bygga och stärka ett effektivt innovationssystem i triple-helix tillsammans med medlemsföretag, akademiska partners och lokala/regionala samhällsaktörer. Strukturen är öppen och välkomnar nationellt och internationellt samarbete. Kärnan är att skapa nya skogsråvarubaserade lösningar som maximerar både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt förmåga att kommersialisera resultat, visa att Framtidens Bioraffinaderi är en internationellt ledande miljö och skapa långsiktiga förutsättningar för att fortsätta arbetet som regional innovations-katalysator. Förväntade resultat är till exempel: kommersialisering FoU-resultat tillsammans med företagsinkubatorer, nya företag, investeringar och uppskalningar baserade på teknik som utvecklats inom Framtidens Bioraffinaderi. Deltagande som WP ledare i stora internationella projekt, och expansion av klustret i nya branscher och värdekedjor.

Planerat upplägg och genomförande

Nyckeln till att skapa hållbar tillväxt är att nyttja och kombinera offentliga, privata och akademiska kompetenser och resurser. Att skapa produkter från biomassa som kan ersätt fossila råvara är kärnan i arbetet. Framtidens Bioraffinaderi bygger nätverk, initierar samarbete och bedriver tillämpad forskning i öppna processer som leder till nya innovationer och företag. Tillväxten genereras inom klustret såväl som hos icke-medlemsföretag och i nya företag. Strukturen är öppen och välkomnar nya klustermedlemmar och samarbetspartners.

Externa länkar

Hemsida för projektet och värdorganisationen SP Processum.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.