Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtida industriell utvecklingsplattform - Arena Pajala

Diarienummer
Koordinator PAJALA KOMMUN - Kommunchef
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi vill skapa Arctic Tests AB en framstående testbädd i arktisk miljö med fokus på kritiska mineral och hållbart samhällsbyggande. Framgångsrik förstudie avslutad. Etablera en långsiktigt kommersiellt bärkraftig testbädd via statlig finansiering med SEK 20 miljoner per år under fem år.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bilda Arctic Tests AB med Luleå tekniska universitet som huvudman. Staten satsar SEK 20 miljoner per år under fem år. Projektet drivs framåt enligt den rekommenderade tidsplanen.

Upplägg och genomförande

Genomföra workshop samt intervjua intressenter. Få in avsiktsförklaringar (LOI) för de som visar ett aktivt intresse

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04593

Statistik för sidan