Framtida industriell utvecklingsplattform - Arena Pajala

Diarienummer 2016-04593
Koordinator PAJALA KOMMUN - Kommunchef
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi vill skapa Arctic Tests AB en framstående testbädd i arktisk miljö med fokus på kritiska mineral och hållbart samhällsbyggande. Framgångsrik förstudie avslutad. Etablera en långsiktigt kommersiellt bärkraftig testbädd via statlig finansiering med SEK 20 miljoner per år under fem år.

Resultat och förväntade effekter

Bilda Arctic Tests AB med Luleå tekniska universitet som huvudman. Staten satsar SEK 20 miljoner per år under fem år. Projektet drivs framåt enligt den rekommenderade tidsplanen.

Upplägg och genomförande

Genomföra workshop samt intervjua intressenter. Få in avsiktsförklaringar (LOI) för de som visar ett aktivt intresse

Externa länkar

Förstudiens slutrapport Arctic Tests (namnbyte har skett under förstudien, vilket är nu varumärkesskyddat)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.