Framtida fönsterkonstruktioner med biokompositer i kombination med limmade glas

Diarienummer 2013-03157
Koordinator INWIDO SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Planeringsbidraget syftade till att utvärdera möjligheten att använda biokompositer i fönsterkonstruktioner, om man via limning av glaset mot bågen kan utnyttja glasets styvhet och styrka för att minimera bågkonstruktionen, samt att bedöma de produktionsmässiga förutsättningarna. Man identifierade lämpliga biokomposittyper till fönsterkonstruktioner samt kartlade möjliga tillverkningsmetoder för dessa. Man belyste också kvarvarande frågeställningar kring biokompositernas egenskaper. Nya fönsterkoncept med limning mot glas togs fram och verifierades.

Resultat och förväntade effekter

Projektarbetet resulterade i identifieringen av lämpliga biokomposittyper till fönsterkonstruktioner. Man slog fast att fortsatt utvecklingsarbete med biokompositer som material är nödvändigt innan applicering i fönsterkonstruktioner för introduktion på marknaden är möjlig. Ett koncept med limning av glas mot båge togs fram i olika varianter. Dessa verifierades med beräkningar av mekaniska egenskaper samt energiprestanda och jämfördes med en existerande standardlösning. Man identifierade de mest intressanta varianterna samt nödvändiga limegenskaper.

Upplägg och genomförande

Projektet hade i huvudsak två frågeställningar att utvärdera: 1. är biokompositer ett lämpligt materialalternativ för fönsterkonstruktioner? 2. Kan man via limning av bågen mot glaset stabilisera fönsterkonstruktionen och därmed kunna minimera bågdimensionerna? En workshop organiserades där man gemensamt arbetade fram ett nytt fönsterkoncept. Konceptet verifierades och jämfördes mot en standardlösning som existerar på marknaden. Lämpliga biokomposittyper identifierades genom framtagandet av en kravspecifikation på materialet och verifierande beräkningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.