Founders Alliance Innovation Challenge

Diarienummer 2014-04387
Koordinator Founders Alliance i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 64 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringen av innovationstävlingen Founders Alliance Innovation Challenge var att organisera genomförandet av en första innovationstävling, vars struktur ska ligga till grund för återkommande innovationstävlingar inom olika behovsområden. Vi identifierade entreprenörernas existerande behov/problem knutna till en eller flera samhällsutmaningar, planerade genomförandet av den första tävlingen, identifierade en utmaning som passar för formatet innovationstävling, etablerade processledning och formulerade en plan för tävlingens genomförande.

Resultat och förväntade effekter

Förberedelsearbetet resulterade i en ansökan till Innovationstävlingar 2014, en tävling som riktar sig både till företagens anställda och till privatpersoner, studenter och forskare, såväl nationellt som internationellt, som vill lösa kritiska problem/behov för tillväxt i företag. Tävlingen kommer att påvisa nya sätt för privata och andra aktörer att tillsammans utveckla experimenterande lösningar med stark kommersialiseringspotential. Kartläggningen av entreprenörernas komplexa problem gav kunskap om vilka innovationsutmaningar entreprenörerna står inför.

Upplägg och genomförande

I planeringsfasen gick FA ut med en enkät till 171 utvalda entreprenörer där uppgiften var att inom Vinnovas fyra identifierade samhällsutmaningar identifiera de mest skadliga problem som reducerar entreprenörsledda företags möjlighet att växa. Enkätsvaren visade bland annat att entreprenörerna upplever ett behov att samverka, förstå och påverka kunderna i sociala medier för att i högre grad kunna utveckla och innovera nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Tävlingen kommer att genomföras enligt en väl definierad innovationsprocess som skapats inom FA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.