Founders Alliance IMSE 2014

Diarienummer 2014-01501
Koordinator Founders Alliance i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 187 500 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med mötesprojektet var att stimulera studenter och entreprenörer till innovationer entreprenörernas bolag utifrån den miljö som studenterna vid Handelshögsskolan (HHS), KTH och Södertörn i Stockholm lever i som också utgör en marknad där det finns behov av innovationer som kan vara specifika eller är möjliga att identifiera tidigt där, vilket vi framgångsrikt lyckades med. Ett mycket kvalificerat team coachade entreprenörerna och studenterna inom innovation och stimulerade med inspiration och kunskap i en unik process skräddarsydd för detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Founders Alliance medverkande i IMSE 2014 kombinerade tre bra saker: - inspirera studenterna att behovsidentifiera utifrån sin och entreprenörernas omvärld - hjälpa entreprenörerna inom Founders Alliance att skapa innovationer genom att ge dem tillgång till studenternas miljö, där studenterna är ´gate keepers´ - få studenterna att praktisera entreprenörskap i skarpt läge ledda av proffs Under Mötesprojektet skapade flera nya innovationer och nya väsentligt förbättrade lösningar som framöver kommer resultera i minst 3 ansökningar till olika program samt kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Vi stimulerade studenterna från HHS redan innan projektstart med en praktikvecka 31/3 - 4/4 hosentreprenören, där studenterna fick till uppgift att behovsidentifiera utifrån den omvärld studenterna kopplat till entreprenörernas företag. Inom IMSE 2014 genomförde vi sedan framgångsrikt tre workshopar Workshop 1 22/4 2014 Inspirationsföreläsning. Innovation Brainstorming med prioriteringar. Workshop 2 10/5 2014 Innovation Business Model Generation (Strategyzer.com). Workshop 3 31/5 2014 Innovation Report & Feedback.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.