Förstudie: Nationell behovsdatabas och portal för vård och omsorg

Diarienummer 2013-05684
Koordinator REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG - Region Gävleborg
Bidrag från Vinnova 262 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens projektansökan fokuserade på att undersöka intresset för en nationell portal och databas avseende behov inom vård och omsorg. Under förstudien växte dock insikten om vikten av att initialt prioritera utveckling av interna processer och samverkan mellan aktörer, vilket är en förutsättning för att behoven skall hanteras på ett professionellt sätt. Hur behoven skall synliggöras bör dock fortsatt bearbetas under nästa fas.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i ett underlag för beslut om nästa fas. Den visar på stort intresse för fördjupad förståelse av behov inom vård och omsorg och en positiv syn på nationell samverkan. Den direkta effekten av förstudien förväntas bli ett pilotprojekt där fler intressenter engageras. Målbilden är att innovation blir en naturlig del av utveckling inom vård och omsorgsverksamhet och att det leder till ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten men också möjligheter för svenska innovativa företag att snabbare nå ut till en större hemmamarknad.

Upplägg och genomförande

Ett trettiotal personer med olika befattningar, på regional och nationell nivå och i olika delar av landet har intervjuats. Styrgruppen och projektledningen har även gjort ett studiebesök i Manchester för att lära mer om hur ´National Health Services´ (NHS) stödjer innovation idag och hur man samarbetar med andra aktörer. Vi träffade också ledningen för en tidigare NHS enhet, ´National Innovation Centre´, som ursprungligen inspirerade till förstudien. Förstudiens resultat har analyserats i en workshop med styrgruppen samt presenterats vid externa seminarier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.